Βήμα 1

Περιγραφή του αντικειμένου της εταιρείας σας

Βήμα 2

Σας στέλνουμε τα πρώτα προσχέδια

Βήμα 3

Κάνουμε διορθώσεις

Βήμα 4

Η τελική μακέτα είναι έτοιμη!

Επωνυμία: Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση

Πολυσέλιδα έντυπα παρουσίασης επιστημονικών μελετών, διάστασης 15cm x 21cm.
Έτη 2010, 2011.

Τ
Πελάτες »