Βήμα 1

Περιγραφή του αντικειμένου της εταιρείας σας

Βήμα 2

Σας στέλνουμε τα πρώτα προσχέδια

Βήμα 3

Κάνουμε διορθώσεις

Βήμα 4

Η τελική μακέτα είναι έτοιμη!

Επωνυμία: Newsletter Sara Lee Φεβρουαρίου 2012

Οχτασέλιδο έντυπο με διάσταση Α4

Τ
Πελάτες »