Βήμα 1

Περιγραφή του αντικειμένου της εταιρείας σας

Βήμα 2

Σας στέλνουμε τα πρώτα προσχέδια

Βήμα 3

Κάνουμε διορθώσεις

Βήμα 4

Η τελική μακέτα είναι έτοιμη!

G. Stavropoulos

Η συνεργασία μας με το γραφείο Grel Inspiration ξεκίνησε το 2010 όταν ανέλαβε την επανασχεδίαση της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας INTERNATIONAL SERVICE OIL μέλος του ομίλου εταιρειών G. Stavropoulos καθώς και των λοιπών εταιρειών του ομίλου. Ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της εταιρείας μας με συνέπεια και επαγγελματισμό και πλέον αποτελεί έναν από τους βασικούς συνεργάτες μας.

Αντωνία Μακρίδου
Διευθύντρια HR & Διοικητικών Υπηρεσιών
G. Stavropoulos
Group of companies

Folder | International Service oil
Folder | Stavropoulos Leisure and More
Σχεδιασμός οχήματος | International Service Oil
Σχεδιασμός οχήματος | Olympic Petroleum
Σχεδιασμός οχήματος | International Service Oil
Τ
Πελάτες »