Βήμα 1

Περιγραφή του αντικειμένου της εταιρείας σας

Βήμα 2

Σας στέλνουμε τα πρώτα προσχέδια

Βήμα 3

Κάνουμε διορθώσεις

Βήμα 4

Η τελική μακέτα είναι έτοιμη!

Δημιουργικό γραφείο Grel inspiration

Το Δημιουργικό γραφείο «Grel», ξεκίνησε την δραστηριότητά του στον χώρο των γραφικών τεχνών το 2006. Κύριο αντικείμενό μας είναι η σχεδίαση μακετών για οποιοδήποτε είδος έντυπου υλικού (διαφημιστικά έντυπα, διαφημιστικές καταχωρήσεις, αφίσες, εταιρική ταυτότητα, συσκευασίες, ετικέτες για συσκευασίες, περιοδικά, προϊοντικοί κατάλογοι, διαφημιστικά stands, προωθητικά έντυπα, προωθητικές κατασκευές). Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια οι δραστηριότητές μας επεκτάθηκαν και στον χώρο του διαδικτύου αναλαμβάνοντας την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαφημιστών internet banners.

Η πορεία μας στον χώρο των γραφικών τεχνών και η ζήτηση της αγοράς, μας καθοδήγησαν να δώσουμε έμφαση στην σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας, για οποιαδήποτε δραστηριότητα, και ειδικότερα στην σχεδίαση λογοτύπων, με αποτέλεσμα το 80% των εργασιών μας να είναι η σχεδίαση λογοτύπων. Έχουμε αποκτήσει μια αρκετά μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την σχεδίαση ενός σωστού και αποτελεσματικού λογοτύπου, ακολουθώντας τους απαραίτητους τεχνικούς κανόνες για την σωστή εφαρμογή του σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιηθεί. Έχουμε καταφέρει να προσεγγίζουμε τις απαιτήσεις της αγοράς και να τις συνδυάζουμε με αυτές του πελάτη σε ένα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τ
Πελάτες »