Βήμα 1

Περιγραφή του αντικειμένου της εταιρείας σας

Βήμα 2

Σας στέλνουμε τα πρώτα προσχέδια

Βήμα 3

Κάνουμε διορθώσεις

Βήμα 4

Η τελική μακέτα είναι έτοιμη!

Προσχεδιασμένες Ετικέτες

• Επιλογή της προσχεδιασμένης ετικέτας από το portfolio μας. • Προσαρμογή της ετικέτας στην διάσταση του μπουκαλιού που θα χρησιμοποιήσετε. Η προσαρμογή θα πρέπει να γίνει αναλογικά με την ήδη υπάρχουσα μακέτα. • Προσθήκη των επιπλέον στοιχείων (ml, οξύτητα, λογότυπο ή όνομα προϊόντος). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσουμε το λογότυπο του προϊόντος θα πρέπει να μας το στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου (vector). Εάν δεν υπάρχει λογότυπο του προϊόντος θα γραφτεί το όνομα με την γραμματοσειρά που υπάρχει στην προσχεδιασμένη μακέτα. • Προσθήκη των στοιχείων/συστατικών στην πίσω ετικέτα. Τα στοιχεία θα πρέπει να μας τα στείλετε ηλεκτρονικά (δακτυλογραφημένα) • Τελικός έλεγχος από τον πελάτη για την τελική μακέτα και τελική έγκριση. • Παράδοση της τελικής μακέτας σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου.

Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Προσχεδιασμένες ετικέτες
Τ
Πελάτες »