Βήμα 1

Περιγραφή του αντικειμένου της εταιρείας σας

Βήμα 2

Σας στέλνουμε τα πρώτα προσχέδια

Βήμα 3

Κάνουμε διορθώσεις

Βήμα 4

Η τελική μακέτα είναι έτοιμη!

Λογότυπο | Eleonas Nestoros
Επωνυμία: Eleonas Nestoros | Κατηγορία: Διατροφή

Η εταιρεία "Eleonas Nestoros" ασχολείται με το εμπόριο προϊόντων ελαιολάδου. Το κύριο στοιχείο που μας ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουμε τόσο στο λογότυπο όσο και στις συσκευασίες είναι φυσικά το στοιχείο της ελιάς. Σεβαστήκαμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων, δίνοντάς τους μία σύγχρονη εικόνα πολυτέλειας. Οι συσκευασίες και το λογότυπο που σχεδιάσαμε για την εταιρεία έπρεπε να είναι αντιπροσωπευτικά της εξαιρετικής ποιότητας των προϊόντων της.

Τ
Πελάτες »